dimecres, 16 de setembre de 2009

Som noticia!

Investigadors de l’IDIBELL optimitzen un aspecte del procés d’aïllament dels illots pancreàticsUn grup d’investigadors de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i del Servei d’Endocrinologia de l’HUB liderat pel Dr. Eduard Montanya ha aconseguit optimitzat el procés d’aïllament dels illots pancreàtics mitjançant el disseny d’un sistema de refrigeració per al separador cel·lular COBE 2991.

El treball ha estat possible gràcies a una ajuda especial del Programa de Terapias Avanzadas en Medicina Regenerativa de l’Instituto de Salud Carlos III. Els resultats s’han donat a conèixer en el darrer número de la revista Transplantation Proceedings, en un article firmat per Montserrat Nacher, Verónica Barceló, Jessica Escoriza, Geraldine Joanny, Marc Núñez Ollé i Eduard Montanya.

El treball s’ha presentat també als congressos de la Societat Espanyola de Diabetis i de la Societat Catalana de Trasplantament i properament es presentarà al Congrés de l’Associació Internacional de Trasplantament de Pàncrees i Illots.

El separador cel·lular COBE 2991 permet purificar grans quantitats d’illots però té el problema que, en no estar refrigerat, se’ls exposava a temperatures inapropiadament altes. Aquest innovador sistema ha aconseguit reduccions substancials en la temperatura a què es veuen sotmesos els illots i ha millorat així la qualitat dels preparats per a trasplantament.

El trasplantament d’illots pancreàtics és un dels tractaments alternatius a la insulina per a determinats casos de diabetis.

El trasplantament d’illots pot obtenir similars objectius metabòlics que el de pàncrees, però sense els riscos d’una cirurgia abdominal major, ja que els illots són implantats al fetge amb mínima cirurgia o mitjançant radiologia intervencionista a través d’un catèter. A més llarg termini hi ha una menor funció dels illots trasplantats, si be es manté el benefici sobre el control metabòlic del pacient.

De tota manera, mentre que el trasplantament de pàncrees és ja un procediment clínic consolidat, el d’illots es troba encara en fase de recerca clínica. L’IDIBELL té un dels grups líders a Espanya en la investigació d’aquest procediment.


Font: Hospital de Bellvitge

El temps a Girona

El temps a Dakar, Senegal